« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - lv188.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

lv188.pdf
Soupis nových pozemků
<br> 1
<br> Označení pozemkových úprav: XXXX XXX KN ke dni: XX.X.XXXX
katastrální území: Olešná nad Vltavou zpracováno dne: 22.3.2019
obec: Olešná zpracovatel:
<br>
Vlastníci zapsaní na listu vlastnictví (LV) č.188
Příjmení,jméno,titul / název Právní vztah Rodné číslo / IČ Adresa Podíl
XXXXX XXXXXXXXX Vlastnické právo RČ: - Opařany XXX,XXXXX Opařany,okres Tábor 1/1
<br> Pozemky v obvodu pozemkových úprav - řešené dle §2 zákona
Parcelní
<br> číslo
(KN)
<br> Pracovní
parcelní
<br> číslo
<br> Druh pozemku Způsob
využití
nemov <.>
<br> Způsob
ochr <.>
<br> nemov <.>
<br> Výměra
m2
<br> Ocenění pozemku Ocenění porostu Vzdále
nost
<br> m
<br> Další údaje §8 odst.1
zákona (zást.právo,věcné
<br> břemeno aj.)
<br> Poznámka
BPEJ Výměr
<br> a m2
Cena Kč Druh Výměr
<br> a m2
Cena
<br> Kč
188/1 orná půda 27 3636 52901 3636 32724.00 1142VB1
Celkem 3636 32724.00 0.00 1142
Celkem včetně ceny porostu 32724.00
Zaokrouhlení dle § 21 odst.2 vyhlášky 13/2014 Sb.32730.00
Součet výměr podle druhů pozemků v m2: orná půda 3636
Celkem dle soupisu nároků (upravený stav) 3642 29090.00 1326
Úbytek (-),přírůstek (+) v % -0.2 +12.5 -13.9
Doplatek: XXXXX XXXXXXXXX souhlasí s uhrazením rozdílu ceny dle §XX odst.X zákona č.139/2002 Sb.ve výši 2476.40 Kč <.>
<br> Vlastník souhlasí s překročením kritérií přiměřenosti navržených pozemků dle §10 odst.5 zákona č.139/2002 Sb <.>
Souhlas vlastníka k novému uspořádání pozemků vyjádřený podpisem:
<br> XXXXX XXXXXXXXX (RČ: -) datum
<br>
<br> podpis
<br>
<br>
Pozemky v obvodu pozemkových úprav - neřešené podle §2 zákona
Nebyly nalezeny žádné pozemky <.>
Pozemky mimo obvod pozemkových úprav
Nebyly nalezeny žádné pozemky <.>
Vysvětlivky
Označení parcely Způsob ochrany nemovitosti
KN parcela katastru nemovitostí 27 zemědělský půdní fond
<br> Ceník použitých kódů (Kč/m2):
<br> kód cena poznámka
52901 9.00
<br> Úplná znění jiných právních vztahů
<br> VB1 Předání údaje o nemovitosti do evidence ÚZSVM Nedostatečně identifikovaný vlastník
vede...

Načteno

edesky.cz/d/2901570

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz