« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - pruvodni-dopis.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pruvodni-dopis.pdf
GK Hoška-Komárek sro V Jindř.Hradci 26.3.2019 Stará cesta 546/11
<br> 37701 Jindřichův Hradec
<br> Tel.: 384362432
<br> e-mail: info©hokojheu
<br> KoPÚ Olešná nad Vltavou
<br> Dobrý den <,>
<br> V příloze posílám návrh nového uspořádání pozemků v území zpracovávaném komplexní pozemkovou úpravou v katastrálním území Olešná nad Vltavou.Skládá se ze dvou částí: 1.Soupis nových pozemků 2.Grafické znázornění uspořádání pozemků podle návrhu (u spoluvlastníků,kteří požádali o rozdělení spoluvlastnictví je přiložen formulář - Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví)
<br> Tento návrh nového uspořádání vzniknul na základě návrhu nového uspořádání z 25.1.2019,připomínek a pozměňovacích návrhů vlastníků,jak vyplynulo z elektronické komunikace a osobního
<br> jednání ze dnů 1.2.2019,3.2.2019 a 26.2.2019 <.>
<br> Zasílané podklady vyj adřují:
<br> 1.Polohy nových pozemků (pracovní čísla pozemků ve tvaru: list vlastnictví/pořadí) 2.Výměry nových pozemků
<br> 3.Ceny nových pozemků
<br> 4.Vzdálenosti od středu obce (dříve zvolený bod na úvodním jednání — střed kaple) 5.Přístup k novým pozemkům (z pozemků stejného vlastníka,veřejných komunikací)
<br> 6.Omezení vlastnických práv k novým pozemkům (jak přecházející věcná břemena,zástavní práva apod <.>,tak předpokládaná nová břemena)
<br> Poznámky (biokoridory,ochranná pásma apod.)
<br> 8.Způsob užívání pozemků (orná půda,trvalý travní porost apod.)
<br> \W
<br> Vaše nově uspořádané pozemky jsou v přiložených mapách a bilancích označeny provizorně číslem Vašeho listu vlastnického,které je podlomene' podle počtu nových parcel.V případě rozděleného spoluvlastnictví je vytvořeno nové provizorní číslo listu vlastnictví.Po schválení pozemkové úpravy budou Vaše nové parcely přečíslovány tak,aby číslování odpovídalo předpisům katastrálního úřadu.V přiložených mapách je šedou barvou vyznačen navrhovaný nový stav (úpravy se netýkají pozemků mimo obvod komplexní pozemkové úpravy) <.>
<br> Pro další pokračování v realizaci je nutné vyjá...

Načteno

edesky.cz/d/2901568

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz