« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 3/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 3/2019
OBEC KARLE Kurie—156802 Svitavy 2
<br> Usnesení č.331119 ze zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného dne 21 3.20119
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX.l'vllloš.ladrnjt.XXXXX XXXXX.XXXX XXXXXX.XXXX XXXXXXX.Stanislava Kakišova.Jan Tolo-ek.Alena.lnrenltuvá.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Úntluveni ' <.>
<br> Program:
<br> Projednání Žádosti p.5.o skáeeuí stromu
<br> Projednání zadosti p.N.o koupi pozemku
<br> Proíednání Darovací smlouvy se Skupinový-rn vodovodem St.-'ittlvv Informace o projektu rekonstmkee horního rybníka
<br> Informace o hospodaření obce v r.201 8
<br> Rozpočtové opatření &.2
<br> Diskuse
<br> Záver
<br> FFFPFPJĚJT
<br> zastupitelstvo obce Katie na svém zasedání dne ET.3.21319
<br> SCHFÁLILU 21 prodej pozemku ve aíednodušene evidencí - přídělový plán ESTÉE—“fl v k.ú.Kal-le a
<br> pozemky v katastru nemovitostí p.č.BTWS.<.> w'íqtl a 1883.32 v k.ú.Karle p.H.za eenu 1ů.— Kem-F bez DPH
<br> Pro: 9 Proti: Ú Kdeželo se: []
<br> 31 Darovací smlouvu se Skupinovým vodovodem Svitavy Pro: *) Proti: ít Zdrželo se: [)
<br> s) Rozpočtové opatření a.2 Pro: 9 Proti: Ú Zdrželo se: t_í
<br> asus na.vĚoorvti ! ] žádost pí 5.o skáeení stromu Pro: 9 Proti: Ú Zdrželo se: tí
<br> 4: proíekt rekonstrukce horního rybníka v Karlí Pro: 9 Proti: Ú Zdržeío se: Ú
<br> St hospodaření obce Earle za XXX XXXX X Pro: X Proti: tl ?.dr'želo se: tí
<br> místost osta starosta Mílo" adm? XXXXX XXXXXX _-._,f;.<.> r _.; ó,- <.>
<br> /\

Načteno

edesky.cz/d/2901528

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz