« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání 5. zasedání ZMČ Praha - Nebušice_.pdf [0,15 MB]
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEBUŠICE
<br> Úřad městské části
<br> Nebušická 128,Praha 619,164 00 Telefon 22096 1439 Fax 22096 0288 www.prahanebusice.cz
<br> e-mail: nebusice@prahanebusice.cz
<br>
INFORMACE o konání
<br> 5.zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Nebušice <.>
<br>
Městská část Praha – Nebušice v souladu s ustanovením § 60 odst.3 zákona 131/2000 Sb.<,>
o hlavním městě Praze,v platném znění,informuje o konání
5.zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Nebušice <,>
<br> svolaného Starostou městské části Praha – Nebušice <.>
<br>
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu městské části Praha – Nebušice,Nebušická 128 <,>
164 00,Praha - Nebušice
Doba konání: 29.04.2019 od 17:00 hodin
<br>
Navržený program:
<br> 1.Rozpočtová opatření MČ Praha – Nebušice ke dni 29.04.2019 <.>
2.Účetní závěrky příspěvkových organizací MČ Praha – Nebušice za rok 2018 <.>
3.Účetní závěrka MČ Praha – Nebušice za rok 2018 <.>
4.Závěrečný účet MČ Praha – Nebušice za rok 2018 <.>
5.Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků –
<br> ulice Lovecká“ <.>
6.Výběr zhotovitele akce „Oprava zděného plotu – hřbitov Nebušice“ <.>
7.Pravidla pro udělování souhlasu MČ Praha – Nebušice s vjezdem vozidel nad 12t do
<br> vybraných lokalit“ <.>
8.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro ZŠ a MŠ,Praha - Nebušice od MČ
<br> Praha - Přední Kopanina <.>
9.Dodatek č.2 – Rekonstrukce Stará vodárna
10.Nájemní smlouva o nájmu bytu 3+1 o výměře 97,45 m2 ve 2.NP bytového domu
<br> č.p.128,označeného jako 9J
11.Kupní smlouva na prodej pozemků parc.č.803/27 a 803/31,k.ú.Nebušice
12.Směnná smlouva na směnu pozemků parc.č.254/1 a 989/156,k.ú.Nebušice
13.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva <.>
14.Různé <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta
<br>
<br> V Nebušicích dne 18.04.2019
čj.: MCPNE 00867/2019
Vyvěšeno dne: 18.04.2019
Sejmuto dne: 30.04.2019

Načteno

edesky.cz/d/2900691

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz