« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Záměr obce prodeje části pozemků v Bečově nad Teplou a Vodné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce
Město Bečov nad Teplou
<br> Se sídlem: náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou,Telefon: +420 353 999 318 — ústředna,mobil: 725 470 250,Email: ínfo©becov.cz,DS: szbbfjh,IČO: 00254410
<br> „ u li
<br> ll/ ]?
<br> y
<br> OZNÁMENÍ
<br> V souladu s š 39 zákona č.128/2000 Sb.(o obcích),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňujeme tímto
<br> ZÁMĚR OBCE
<br> a) prodeje části pozemku p.p.č.3113/2 — ostatní plocha,v k.ú.Bečov nad Teplou,výměra bude upřesněna geometrickým plánem; přílohou záměru je katastrální mapa s vyznačením
<br> b) prodeje části pozemku p.p.č.357/2 — ostatní plocha,vk.ú.Vodná,výměra bude upřesněna geometrickým plánem; přílohou záměru je katastrální mapa s vyznačením Nemovitosti pod body a),b) se prodávají jednotlivě.Tento záměr obce se zveřejňuje po dobu 15 dnů,ve které se mohou zájemci k uvedenému záměru obce vyjádřit a předložit své nabídky a to podáním poštou nebo přímo na podatelnu
<br> Městského úřadu V Bečově nad Teplou v úřední dny pondělí a středu od 8 — 17 hodin <.>
<br> Odpovědná úřednice: Bc.Žaneta Svobodová
<br> V Bečově nad Teplou dne: 18.04.2019 4 " !
<br> XXXXXXXX XXXXXX starosta města
<br> V ěšeno dne: XX.XX.2019
<br> yV ěsto Bečov nad Teplou Nám.5.KVETNA ]
<br> 364 64 Bečov nad Teplou
<br> „+420 553999318,fax: 353 99921?
<br> Obsah V elektronické podobě zveřejněn dne: 18.04.2019 IČO: 002 54 410
<br> Sejmuto dne:
<br> Publikace dal ISKN Tisk - OS :250rn5,222 prvků <.>
<br> http:/!sgi-nahlizenldokn.cuzk.cz/marushka/prlntespx 1/1

Načteno

edesky.cz/d/2900625

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz