« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Hluboká u Borovan - pozvánka na úvodní jednání (PDF, 183 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 183 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka České Budějovice
Rudolfovská tř.493/80,České Budějovice 4,370 01 České Budějovice
<br>
<br> Naše značka: SPU 158781/2019
Spisová značka: 2RP16487/2016-505201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.pultr@spucr.cz
<br> Datum: 17.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hluboká u Borovan
<br> – pozvánka na úvodní jednání
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka České Budějovice (dále jen „pobočka“) jako věcně
a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje <,>
že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území HLUBOKÁ U BOROVAN <.>
<br> V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání,na které zve účastníky řízení
o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových
úprav a dotčené organizace a orgány státní správy <.>
<br> Úvodní jednání se uskuteční dne 9.5.2019 (čtvrtek) v 16:00 hodin v kulturním domě
v Borovanech (ul.XXXXX z Lindy X,XXX XX Borovany) <.>
<br> Prezence účastníků začne již od 15:00 hodin,z důvodu velkého počtu pozvaných Vás žádáme
o včasný příchod <.>
<br> Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkových
úprav.Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případné další otázky významné pro řízení
o pozemkových úpravách <.>
Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (§ 5 odst.5 zákona)....

Načteno

edesky.cz/d/2898354


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz