« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Zápis z úvodního jednání - koPÚ Planá u Mariánských Lázní (PDF, 279 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 279 KB)
1 / 5
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326,347 01 Tachov
<br>
<br> Naše značka: SPU 150148/2019-Bah
Spisová značka: 2RP17020/2015-504204
<br> Vyřizuje.: Bc.XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: o.bahenska@spucr.cz
<br> Datum: 16.4.2019
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní a navazující části k.ú <.>
<br> Chodová Planá,Kříženec a Otín u Plané
– zápis z úvodního jednání
<br>
Datum konání: 1.dubna 2019
<br> Místo konání: sál Kinanekina,Planá
<br> Účastníci: dle prezenční listiny
<br> V souladu s ustanovením § 7 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),bylo Státním pozemkovým úřadem,Krajským pozemkovým
úřadem pro Plzeňský kraj,Pobočkou Tachov (dále jen „pobočka“) svoláno úvodní jednání ke komplexním
pozemkovým úpravám v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní a navazující části k.ú.Chodová
Planá,Kříženec a Otín u Plané.Vedoucí Pobočky Tachov Bc.XXXX XXXXXXXX jednání zahájila a přivítala
přítomné vlastníky a zástupce dotčených orgánů státní správy
<br> Program jednání:
<br> 1.Úvod
2.Význam pozemkových úprav
3.Obvod KoPÚ
4.Etapy KoPÚ
5.Informace účastníkům řízení
6.Volba sboru zástupců
7.Informace zpracovatele a zástupců dotčených orgánů státní správy
8.Dotazy a ukončení jednání
<br>
K 1.bodu programu
Smlouva o dílo na zpracování návrhu KoPÚ (geodetické i projekční práce) byla uzavřena dne 13.3.2017
na základě výsledků výběrového řízení s firmou GEOREAL spol.s r.o <.>,Hálkova 12,Plzeň <.>
<br> Pozemková úprava byla zahájena veřejnou vyhláškou,řízení o KoPÚ bylo zahájeno dne 22.11.2011 <.>
<br> Důvodem k zahájení této pozemkové úpravy byly především žádosti vlastníků (68,6%...

Načteno

edesky.cz/d/2898349

Meta

Územní plánování   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz