« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Obec Popovice - Rozpočtové opatření 2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna 2/2019 rozpočtu obce
Obec Popovice,Popovice 303,686 04,IČ: 00291269
<br> Rozpočtové opatření č.2/2019 obce Popovice
<br> třída text
<br> rozpočtové
<br> opatření č.2
<br> rozpočet po změnách
<br> v rozpočtu
<br> 1 Daňové příjmy 12 280 090
<br> 2 Nedaňové příjmy - prodej kalendářů 1 458 000
<br> 4 Přijaté transfery - XXX.kultury - knihovna XX XXX XXX
<br> Příjmy celkem 39 13 549 090
<br> paragraf text
<br> rozpočtové
<br> opatření č.2
<br> rozpočet po změnách
<br> v rozpočtu
<br> 1014 Ozdravov.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p 150 000
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000
<br> 1031 Pěstební činnost 150 000
<br> 1070 Rybářství 50 000
<br> 2143 Cestovní ruch 50 000
<br> 2212 Silnice 250 000
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 250 000
<br> 2292 Dopravní obslužnost 105 500
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 800 000
<br> 3113 Základní školy 1 400 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické - dotace Min.kultury 38 98 000
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury - pasport KD,slévárna 600 000
<br> 3326 Pořízení,zachov.a obnova hodnot míst.kult <.>,nár.50 000
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 40 000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovac.prostředků 150 000
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 120 000
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 798 000
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým 7 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 230 000
<br> 3632 Pohřebnictví 930 000
<br> 3636 Územní rozvoj 300 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 000
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 590 000
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než neb.a kom.) 120 000
<br> 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 80 000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 800 000
<br> 4359 Ost.služby a činnosti v oblasti sociální péče - pohřebné,vítání 20 223 000
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 0
<br> 5213 Krizová opatření 2 000
<br> 5512 Pož...

Načteno

edesky.cz/d/2896887

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz