« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPU Mladkov Veřejná vyhláška - vyložení SNV (PDF, 209 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 209 KB)
1 / 1 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Ústí nad Orlicí Tvardkova 1191,562 01 Ústí nad Orlicí Váš dopis zn.: Ze dne: Naše značka: SPU 154858/2019 Spisová značka: 2RP7981/2016-544203/03/04 Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXX Tel.: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX E-mail: p.friml@spucr.cz Datum: 16.4.2019 Komplexní pozemkové úpravy Mladkov – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mladkov a části k.ú.Petrovičky u Mladkova zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Ústí nad Orlicí (dále jen „pobočka“) v souladu s ust.§ 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene.Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav Mladkov – Sella & Agreta,s.r.o <.>,T.G.Masaryka 620,565 01 Choceň.Tento soupis nároků je počínaje dnem 17.4.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Úřadě městyse Mladkov (současně je také k nahlédnutí na Pobočce Ústí nad Orlicí,Tvardkova 1191,562 01 Ústí nad Orlicí).Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Ústí nad Orlicí,Tvardkova 1191,562 01 Ústí nad Orlicí v termínu do 2.5.2019.Ing.XXXX XXXXXXXXX,Ph.D.vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí Státní pozemkový úřad Datum vystavení: 17.4.2019 Datum sejmutí: 3.5.2019 Městys Mladkov XXXXX XXXXXXX starosta č.p.XX XXX XX Mladkov XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX Ing.XXXX XXXXXXXXX Podepsáno programem vOKOsCom

Načteno

edesky.cz/d/2894555

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz