« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Pozvánka na zjišťování obvodů (PDF, 194 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 194 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočka XXXXX XXXXXXXX
Bělská XXX,XXXXX XXXXXXXX I,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 159398/2019/Nov
Spisová značka: 2RP5920/2017-537208/I
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.novotny2@spucr.cz
<br> Datum: 16.4.2019
<br>
<br>
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koprník,část Kněžmost a část Násedlnice –
pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočka Mladá
Boleslav (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb.<,>
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a
podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č <.>
229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje,že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Koprník,část Kněžmost a část Násedlnice probíhá zjišťování (šetření) průběhu hranic
pozemků,bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.139/2002 Sb <.>,vyhlášky č <.>
13/2014 Sb <.>,o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,zákona
č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška) <.>
<br> Vlastnické hranice jsou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových úprav (hranice katastrálního
území a hranice územní správní jednotky,hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce,silnice,vodní toky
apod.) a u pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav,které však nevyžadují řešení ve...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz