« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Třebětice - Pozvánka na závěrečné jednání (PDF, 181 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 181 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Kroměříž
Riegrovo náměstí 3228/22,767 01 Kroměříž
<br>
<br> Naše značka: SPU 145204/2019/NED
Spisová značka: 2RP12184/2014-525202/04/02
<br> Vyřizuje.: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: +XXX XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: s.nedbalkova@spucr.cz
<br> Datum: 9.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Třebětice,části k.ú.Ludslavice a Količín
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Kroměříž (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a
podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br>
<br> svolává
dle ustanovení § 11 odst.3 zákona
<br> závěrečné jednání <,>
na které zve všechny účastníky řízení <.>
<br>
<br> Závěrečné jednání se uskuteční dne 13.5.2019 v 15:00 hodin v Sokolovně v Třeběticích
(prezence účastníků od 14:30 hod.) <.>
<br> Na tomto jednání pobočka zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem <,>
o kterém bude rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,Ph.D <.>
vedoucí Pobočky Kroměříž
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
2019-04-09T14:49:03+0200
XXXXX XXXXXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz