« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Oběh účetních dokladů obecního úřadu Pohleď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oběh účetních dokladů obecního úřadu Pohleď
OBEC POHLEĎ
<br> SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH OPERACÍ
<br> A NAKLÁDÁNÍ S ROZPOČTOVÝMI PROSTŘEDKY
<br> (Zásady vedení účetnictví,oběhu účetních dokladů a účetních písemností obecního úřadu Pohleď)
<br> Obec Pohleď <,>
<br> IČ: 00179761
<br> se sídlem Pohleď 26,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> 1.Schvalování hospodářských operací
<br> 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu,nakládání s prostředky na účtech
<br> Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s bankovním účtem obce má starosta obce – XXXXXXXX XXXXX (příkazce operace) <.>
<br> Zastupitelstvo obce určilo následující osoby oprávněné disponovat s prostředky na účtech obce:
<br> - místostarosta XXXXXXXX XXXXX – zástupce starosty (pověřený příkazce operace)
<br> - hospodářka XXXXX XXXXXXXX (hlavní účetní a správce rozpočtu)
<br> X.X.Související předpisy a normy
<br>  
<br> Hospodaření obce Pohleď a z toho vyplývající hospodářské operace a účetnictví jsou upraveny zejména následujícími základními předpisy:
<br> - zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní řízení),ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů
<br> · zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> · zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č.565/1990 Sb.o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č.420/2004 Sb.o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO,ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č.280/2009 Sb.daňový řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> · zákonem č.586/1992 Sb.o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů
<br> · vyhláškou Ministerstva financí č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů
<br> · vyhláškou 410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<...

Načteno

edesky.cz/d/2894537

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz