« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - pozvanka-na-zastupitelstvo-obce24-04-2019.docx

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka-na-zastupitelstvo-obce24-04-2019.docx
POZVÁNKA
Zveme všechny občany
na veřejné zasedání zastupitelstva obce,které se koná
dne 24.04.2019,18:30 hodin na obecním úřadu
Návrh programu:
1.Kontrola usnesení a informace starosty
2.Rozpočtové opatření č.2
3.Závěrečný účet za rok 2018
4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
5.Účetní závěrka za r.2018
6.SORP-Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku“ – usnesení
7.Žádost o úhradu mimořádného členského příspěvku v roce 2019 Svazku obcí regionu Písecko - usnesení
8.Uvolnění finančních prostředků z obecního rozpočtu na realizaci obnovy Obecního domu v případě,že nám budou přiznány dotace <.>
9.Nákup notebooku,dokovací stanice,SW,antivirového programu
10.Vyřazení majetku – stanovení likvidační komise
11.Kronikář obce
12.Změna prostoru pro volnočasové aktivity – příprava projektu z POV 2019
13.Jednací řád ZO- připomínky zastupitelů do příštího zasedání ZO
14.Smlouva o bezúplatném převodu majetku s MAS Vodňanská ryba,z.s.– hlasování
15.Pozemkové úpravy
15.Různé
a) územní plán – setkání s projektantkou 4.4.2019
b) Opatrovnictví stanovené soudem pro obec Olešná – odeslání žádosti na soud v Táboře
c) kulturní komise – návrh akcí
d) Místní komunikace – nákup materiálu na Skalici – informace
e) SORP – telefonní operátor
e) Kontrola krizového řízení obce duben 2019 – informace
f) nástup zaměstnance na VPP
g) zamítnutí nabízeného zaměstnance na trvalý pracovní poměr
<br> ……………………………………….<.>
starostka obce
<br> V: 16.4.2019
S: 24.4.2019

Načteno

edesky.cz/d/2894220

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz