« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Výroční zpráva Obce Bylany za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4352.pdf (555.67kB)
Výroční zpráva obce Bylany 2018
<br> Vydáno dne: 25.2.2019
<br> Výroční zpráva obce Bylany o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o
<br> svobodném přístupu k informacím,za rok 2018
<br> a)
počet písemně podaných žádostí o informace 2
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí 0
<br> e) počet stížností podaných dle § 16a zákona 0
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br>
<br> Tato výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a na webových
<br> stránkách obce <.>
<br> V Bylanech 25.2.2019
<br> XXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> starosta obce
<br> XXXXXX XXXX,v.r <.>
<br> místostarosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 25.2.2019
<br> Vyvěšeno elektronicky dne 25.2.2019
<br> Sejmuto dne 12.3.2019

Načteno

edesky.cz/d/2894081

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz