« Najít podobné dokumenty

Obec Okrouhlá - Usnesení č. 1/20109, ze dne 25.3.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Okrouhlá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stažení
OBEC OKROUHLÁ
<br> USNESENÍ č.1/2019
<br> Ze zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá,konaného dne 25.3.2019 V 17.00 hodin
<br> Schvaluje počtem 13 hlasv
<br> - Rozpočet obce Okrouhá na rok 2019 „ Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Okrouhlá - Věcně břemeno ČEZ a/ č.lV-12-40l7442/VB001 b/ č.IV-12-4017002/003-CL - Nákup lína,kancelářského nábytku a opravu podlahy ve skladu potravin č.p.1 l - Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti „Chodník lll.etapa“ OLP/47412019 - Účast na projektu „Oprava místních komunikací v obci Okrouhlá“ - Plán akcí na rok 2019 — Doplnění povodňové komise obce
<br> - Kulturní výbor - Dotaci na veřejné osvětlení 50% podíl obce částkou 223.000; Kč
<br> - Uvolnění částky na čaroděj nice ve výši 50.000; Kč
<br> Schvalgie počtem 11 hlasv — Digitalizaci obecní kroniky! 2 proti,1 se zdržel!
<br> Schvaluje počtem 9 hlasů: - pracovní skupinu k uvolnění pozemku p.č.264/3 v k.ú.Okrouhlá u Nového Boru
<br> / l protia 3 se zdrželi/
<br> Bere na vědomí počtem 13 hlasv: — kontrolu usnesení
<br> Ukládá starostovi obce Okrouhlá:
<br> - zajistit,prověřit legislativní podmínky ke stavbě přístřešku (pergola) dle záměru schváleného 24.9.2018
<br> — stanovení nových pravidel k pronájmu sálu KD,organizace provozu restaurace
<br> Zapsala: XXX XXXXXXXXXX,&% £)th za M/I/ĚÁ/ XXXXXXXX Vo pka
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/2891876

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Okrouhlá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz