« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 304.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

304.pdf
1/3
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
<br> městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odbor stavebního řádu a přestupků
<br> | pisemnosl cvirlcncni Lg -
<br> \ čisio:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0%//Ž.<.>.<.>.|
<br> I
<br> i
<br> Vaše značka:
<br> iliitum vyvěšení:.<.>.<.>.<.>.<.> Mže/ČO/ý % 5,do/?
<br> lhůta pro sejmutí:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> sejmuto dne:,<,>,<,>,<,>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> za správnost:.<.>.<.>.<.>.xm.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> /
<br> Ze dne: i /
<br> c.i.: MOaP/028045/19/OSŘP1/Ste
<br> so.zn.: S-MOaP/026546/19 í ? XXXXXXXX XXXXX
<br> Vyřizuje: Danuše Stefíková Tolstého XX/XXXX
<br> Telefon.: 599 442 910 702 00 Ostrava
<br> Fax: 599 442 993
<br> E-mail: steffkova©moapostravacz J
<br> Datum: 15.4.2019
<br> Veřejná vyhláška
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odbor stavebního řádu apřestupků,vykonávající dle ustanovení 5 139 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a dle 5 40 odst.4 písm.a) b) a dále dle 40 odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a ustanovení článku 23 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,působnost věcně a místně příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon osilničním provozu") vykonávající působnost věcně a místně příslušného...

Načteno

edesky.cz/d/2891579

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz