« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seménkovice a části k. ú. Postoloprty a Rvenice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků (PDF, 196 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 196 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Louny
Pražská 765,440 01 Louny
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 152828/2019
Spisová značka: 2RP14311/2016-508205/03/04
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: k.skalska@spucr.cz
<br> Datum: 11.4.2019
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Seménkovice a části k.ú.Postoloprty a Rvenice
– oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Seménkovice a části
k.ú.Postoloprty a Rvenice zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký
kraj,Pobočka Louny (dále jen „pobočka“) v souladu s ust.§ 8 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich
ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva <,>
předkupního práva a věcného břemene.Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl
pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Seménkovice a části
k.ú.Postoloprty a Rvenice – INGEOS spol.s r.o <.>,Masarykova 2462/55,415 01 Teplice <.>
<br> Tento soupis nároků je počínaje dnem 16.4.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Městském úřadě
v Postoloprtech (současně je také k nahlédnutí na Pobočce v Lounech,Pražská 765,kancelář
č.103) <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky
v Lounech,Pražská 765,kancelář č.103 v termínu do 3.5.2019 <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
vedoucí Pobočky Louny
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br>
Vyloženo dne: 16.4.2019
(na dobu 15 dnů)
<br>
<br>
<br> 2019-04-11T12:23:43+0200
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz