« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Koberovy - oznámení o vystavení návrhu KoPÚ (PDF, 180 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 180 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Liberec
U Nisy 745/6a,Liberec III-Jeřáb,460 57 Liberec
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 076954/2019/Vla
Spisová značka: 2RP13317/2017-541201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: v.vlasek@spucr.cz
<br> Datum: 10.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koberovy – oznámení o vystavení návrhu
komplexních pozemkových úprav
<br> Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Liberec (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu
s ustanovením § 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 15.4.2019,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do
14.5.2019 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Koberovy Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.111) a na Obecním
úřadě v Koberovech <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky
a připomínky u pobočky.K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst.3 zákona),na kterém zhodnotí
výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o kterém bude rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXX
vedoucí Pobočky Liberec
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
2019-04-10T11:44:03+0200
Ing.XXXXX XXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz