« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rohov (PDF, 181 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 181 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Opava
Krnovská 2861/69,Předměstí,746 01 Opava
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 125789/2019
Spisová značka: 2RP17099/2014-571205/2
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.fojtikova@spucr.cz
<br> Datum: 26.3.2019
<br>
<br>
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rohov
<br> Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Opava (dále jen „pobočka“) jako příslušný
správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v
souladu s ustanovením § 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 15.4.2019,možno po dobu 30 dnů tj <.>
nejpozději do 15.5.2019 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Rohov.Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.110) a na Obecním
úřadě v Rohově <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky
a připomínky u pobočky.K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst.3 zákona),na kterém zhodnotí
výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o kterém bude rozhodnuto <.>
Závěrečné jednání se uskuteční ve čtvrtek 28.5.2019 v 17:00 hod.v sále Obecního úřadu v Rohově <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
vedoucí Pobočky Opava
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
<br> 2019-03-26T16:01:26+0100
Ing.XXXXXX XXXXX
Podepsáno programem v...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz