« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků - KoPÚ Nová Dědina u Uničova (PDF, 197 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 197 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Olomouc
Blanická 383/1,Hodolany,779 00 Olomouc
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 129038/2019
Spisová značka: 2RP5239/2017-521201/03/04
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXX XXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.maly@spucr.cz
<br> Datum: 2.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků - KoPÚ Nová Dědina u Uničova
<br>
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nová
Dědina u Uničova zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro
Olomoucký kraj,Pobočka Olomouc (dále jen „Pobočka“) v souladu s ust.§ 8 zákona č <.>
139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č <.>
229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků
(dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně omezení
vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene <.>
<br> Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nová Dědina u Uničova – Geocart CZ
a.s <.>,Brno <.>
<br> Tento soupis nároků je počínaje dnem 15.4.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Městském
úřadě v Uničově (současně je také k nahlédnutí na pobočce,na adrese Blanická 1 <,>
Olomouc) <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u
pobočky,na adrese Blanická 1,Olomouc 779 00,v termínu do 15.5.2019 <.>
<br>
S pozdravem
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
<br>
2019-04-02T12:53:42+0200
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz