« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení nároků KoPÚ Uničov - ÚD (PDF, 208 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 208 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Olomouc
Blanická 383/1,Hodolany,779 00 Olomouc
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 152982/2019
Spisová značka: 2RP11828/2017-521201/03/04
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXX
Tel.:
ID DS: zXXperX
E-mail: i.polach@spucr.cz
<br> Datum: 11.4.2019
<br>
<br>
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Uničov – oznámení o vyložení soupisu
nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Uničov
zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Olomouc
(dále jen „pobočka“) v souladu s ust.§ 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vypracování
soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti
a druhu,a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného
břemene.Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Uničov – firma GB-geodezie,spol.s r.o.<,>
Tuřanka 92b,Brno <.>
<br> Tento soupis nároků je počínaje dnem 15.4.2019 vyložen po dobu 15 dnů na městském úřadě v
Uničově (současně je také k nahlédnutí na Pobočce Olomouc,Blanická 1,Olomouc) <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky
Olomouc,Blanická 1,Olomouc,v termínu do 17.5.2019 <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2019-04-11T09:39:04+0200
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz