« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení (PDF, 184 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 184 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Svitavy
Milady Horákové 373/10,Předměstí,568 02 Svitavy
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 126326/2019
Spisová značka: SP5427/2019-544202
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.zalesky1@spucr.cz
<br> Datum: 8.4.2019
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách
<br> v k.ú.Pěčíkov a pozvánka na úvodní jednání
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Svitavy (dále jen „pobočka“) jako věcně a
místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č <.>
139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991
Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje,že zahájil dne 25.4.2018 řízení o komplexních
pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ) v katastrálním území Pěčíkov.Do zájmového území
KoPÚ je zahrnuta i navazující část sousedního katastrálního území Vranová <.>
<br> V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání,na které zve účastníky
řízení o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu
pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy <.>
<br> Úvodní jednání se uskuteční v pondělí 29.dubna 2019 v 16 hodin v kulturním domě
v Městečku Trnávka (č.p.85) <.>
<br> Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem
pozemkových úprav.Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků a další otázky
významné pro řízení o pozemkových úpravách.Součástí úvodního jednání bude volba sboru
zástupců vlastníků pozemků (§ 5 odst.5 zákona).Pro účely volby sboru připadá spoluvlastníkům...

Načteno

edesky.cz/d/2890249


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz