« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Veřejná vyhláškaVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zjišťování průběhu hranic, pozvánka k šetření hranic KoPU Tři DvoryKoPÚ Útěšenovice - Zápis z úvodního jednání (PDF, 835 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 835 KB)
Zá is
<br> 2 úvodního jednání komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Útěšenovice,které svolala Pobočka Kutná Hora na den 27.3.2019 ve Zbraslavicích <.>
<br> Úvodní jednání se konalo v obřadní síni obecního úřadu Zbraslavice <.>
<br> Přítomni:
<br> za Pobočku Kutná Hora: XXXXX XXXXXXX
<br> za Obec Zbraslavice: Ondřej Havlovíc — starosta obce Zbraslavice za zpracovatele: Ing.XXX XXXXX — Hrdlička,spol.s r.o <.>
<br> Další přítomní svoji účast na jednání stvrdili svým podpisem na prezenční listině.Prezenční listina a zápis z úvodního jednání jsou uloženy v originále na Pobočce Kutná Hora.Pozváno 147 účastníků.Přítomno 37 účastníků ( 25 %)
<br> Předmětem
<br> úvodního jednání bylo seznámení účastníků sůčelem,formou a obvodem komplexních pozemkových úprav Útěšenovice,které byly zahájeny 13.4.2012.Oprovedení pozemkových úprav požádali vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v k.ú.Útěšenovice <.>
<br> Přítomným byla promítnuta prezentace a ústně XXX XXX vysvětlen postup při zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav <.>
<br> Přítomní byli seznámeni spostupem při stanovení nároků vlastníků a byl jím vysvětlen princip oceňování zemědělských pozemků dle BPEJ.Pro účely komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) byl odsouhlasen způsob oceňování pozemků tak,že pozemky budou oceňovány podle cenového předpisu platného ke dni vyložení soupisu nároků (vyhláška 441/2013 Sb.v platném znění,5 8 odst.4 zákona 139/2002 Sb.).Dle 5 8 odst.6 zákona 139/2002 Sb.se u chmelnic,vinic,sadů,zahrad a pozemků s lesním porostem uvádí cena pozemku a XXXX porostu odděleně a s členěním podle druhu porostu.U ostatních druhů pozemků se cena porostu uvede jen na žádost vlastníka pozemku <.>
<br> Rovněž byl projednán a odsouhlasen způsob určování vzdálenosti jednotlivých pozemků.Bylo dohodnuto,že vzdálenost bude stanovena vzdušnou čarou od odbočky silnice č.33527 do části Radvančice ze silnice č.335 Zbraslavice - Bohdaneč <.>
<br> Přítomní byli seznámeni s postupem geodetických p...

Načteno

edesky.cz/d/2890248

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz