« Najít podobné dokumenty

Obec Jankovice (Pardubice) - Záměr č.4/2019 směna pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jankovice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č.4/2019 směna pozemků
Obec JANKOVICE,Jankovice 27,535 01 Přelouč
IČO 00273694,číslo účtu: 205499399/0800
<br> www.obec-jankovice.cz
Úřední hodiny: pondělí 19:00 – 21:00
<br>
<br>
<br>
<br> Obec JANKOVICE
Jankovice 27,535 01 Přelouč
<br> mail : obecjankovice@seznam.cz
www.obec-jankovice.cz
<br>
<br>
<br>
Obec Jankovice vyhlašuje v souladu se Zákonem o obcích (obecní zřízení)
č.128/2000 Sb.§ 39 odst.1:
<br> Vyhlášení směny pozemků ve vlastnictví obce:
<br> Obec Jankovice směňuje část pozemku p.č.249/3,obec Jankovice /575101/,k.ú.Jankovice
/656801/,č.LV 10001,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití pozemku ostatní
komunikace výměra pozemku 59 m2 za část pozemku p.č.33/4,obec Jankovice /575101/ <,>
k.ú Jankovice /656801/,druh pozemku zahrada,výměra pozemku 121 m2.<.>
<br>
<br>
<br> Případné návrhy a připomínky můžete podat na Obecní úřad v Jankovicích do 30.4.2019 do 19:00 <.>
<br>
<br> V Jankovicích 14.4.2019 Starosta obce
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jankovice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz