« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Pozvánka na závěrečné jednání - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov a v části katastrálního území Žlutava (PDF, 197 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 197 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Zlín
Zarámí 88,760 41 Zlín
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 134357/2019/Vk
Spisová značka: 2RP17816/2015-525201/04/02
<br> Vyřizuje.: Ing.XXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: e.vaculikova@spucr.cz
<br> Datum: 10.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Pozvánka na závěrečné jednání - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Bělov a v části katastrálního území Žlutava
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“)
jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle § 19
zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č <.>
229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br> svolává
dle ustanovení § 11 odst.3 zákona
<br> závěrečné jednání <,>
na které zve všechny účastníky řízení <.>
<br>
Závěrečné jednání se uskuteční v pondělí dne 29.4.2019 v 15:00 hodin v sále obecního areálu
v Bělově (za obchodem).Prezence bude probíhat od 14:30 hodin <.>
<br> Na tomto jednání pobočka zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem <,>
o kterém bude rozhodnuto <.>
<br> Průběh správního řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Bělov a v části k.ú.Žlutava <,>
včetně informací podaných na závěrečném jednání,bude obsaženo v textu rozhodnutí o schválení
návrhu,které bude následně vydáno a zasláno všem účastníkům řízení.Z tohoto důvodu není Vaše
účast na jednání nezbytná <.>
<br> S pozdravem
<br>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXX
vedoucí Pobočky Zlín
Státní pozemkový úřad
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> 2 / 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2019-04-10T10:12:...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz