« Najít podobné dokumenty

Obec Jankovice (Pardubice) - Závěrečný účet obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jankovice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Jankovice za rok 2018
Obec JANKOVICE,Jankovice 27,535 01 Přelouč
IČO 00273694,číslo účtu: 1205499399/0800
<br> www.obec-jankovice.cz
Úřední hodiny: pondělí 19:00 – 21:00
<br>
<br>
Obec JANKOVICE
<br> Jankovice 27,535 01 Přelouč
obecjankovice@seznam.cz
<br> www.obec-jankovice.cz
<br>
<br> Závěrečný účet obce Jankovice za rok 2018
<br> Podle § 17 zákona č.250/2000 Sb.„O rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů“,ve znění platných předpisů <.>
<br> 1.Obecní zastupitelstvo obce Jankovice vzalo na vědomí a schválilo na
svém zasedání dne 11.4.2019 závěrečný účet obce sestavený ke dni
08.02.2019 za rok 2018:
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br>
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Skutečnost
<br> Daňové příjmy 3 867 200,00 3 867 200,00 4 622 070,56
Nedaňové příjmy 128 300,00 162 800,00 241 556,28
Kapitálové příjmy 2 000,00 2 000,00 0,00
Příjmy celkem 3 997 500,00 4 032 000,00 4 863 626,84
<br>
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po
změnách
<br> Skutečnost
<br> Běžné výdaje 4 551 100,00 4 673 246,00 3 939 559,82
Kapitálové výdaje 50 000,00 50 000,00 443 150,00
Výdaje celkem 4 601 100,00 4 723 246,00 4 382 709,82
<br>
III.Saldo příjmů a výdajů (Příjmy – Výdaje)
<br> Saldo příjmů a výdajů 4 863 626,84 4 382 709,82 + 480 917,02
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec JANKOVICE,Jankovice 27,535 01 Přelouč
IČO 00273694,číslo účtu: 1205499399/0800
<br> www.obec-jankovice.cz
Úřední hodiny: pondělí 19:00 – 21:00
<br>
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> Počátečný stav k 1.1 <.>
2018
<br> Obrat Konečný stav k 31.12 <.>
2018
<br> Běžné účty celkem 7 873 090,62 + 618 501,02 8 491 591,64
<br>
<br> 2.Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích
v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze „Výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků <,>
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“ (v Kč.) a je k nahlédnutí na
OÚ Jankovice (výkaz FIN 2-12) <.>
<br> 3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 20...

Načteno

edesky.cz/d/2887208


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jankovice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz