« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Oznámení o ukončení 2. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

qdatovka_Fa5608_oznxmenx_vexejnx_konzultace
Telefonní ústředna: +420 313 039 313 ID XXX.schránky: zbjbfmb Internet: www.mesto-vlasim.cz
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302,258 01 Vlašim
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br>
<br>
Oznámení o ukončení 2.etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim a o konání veřejné prezentace
<br> návrhu územní studie
<br> Městský úřad Vlašim,odbor výstavby a územního plánování,jako úřad územního plánování příslušný
<br> podle § 6 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a pořizovatel Územní studie krajiny správního
<br> obvodu obce s rozšířenou působností Vlašim (dále jen „Územní studie krajiny SO ORP Vlašim“) Vám
<br> v souladu se zadáním této studie
<br> oznamuje konání veřejných prezentací 2.etapy – návrhu Územní studie krajiny SO ORP Vlašim <,>
<br> které se budou konat za odborného výkladu zpracovatele:
<br> ve středu 15.5.2019 v 10:00 v Čechticích ve Spolkovém domě (V Braňce č.p.385)
<br> ve středu 15.5.2019 ve 14:30 v Louňovicích pod Blaníkem zasedací místnosti Úřadu městyse
<br> Louňovice pod Blaníkem (J.Žižky č.p.16)
<br> ve čtvrtek 16.5.2019 v 9:30 ve Vlašimi velká zasedací místnost MěU Vlašim,Jana Masaryka č.p.302
<br>
<br> Výstup z 2.etapy bude vystaven na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Vlašim <,>
<br> kancelář 302,doporučujeme využít úřední hodiny,a na webových stránkám Města Vlašimi:
<br> https://www.mesto-vlasim.cz/projekty/irop-projekt-uzemni-studie-krajiny-orp-vlasim
<br> Tímto vás vyzýváme k uplatnění připomínek k výstupům výše uvedené etapy,a to nejpozději do 7
<br> dnů ode dne konání poslední veřejné prezentace,tj do 23.5.2019.K později uplatněným
<br> připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Své písemné připomínky zasílejte na adresu: Městský úřad Vlašim,odbor výstavby a územního
<br> plánování,Jana Masaryka 302,258 01 Vlašim.Písemnosti opatřete svými identifikačními a
<br> kontaktními údaji pro případnou další komunikaci <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2886373

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz