« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Vyhláška 9/2018 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 9/2018 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OBEC RAKOVICE Zastupitelstvo obce Rakovice
<br> Obecně závazná vyhláška obce Rakovice č.09/2018,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice se na svém zasedání dne 11.12.2018 usnesením č.75/11/2018 usneslo vydat na základě š 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h)
<br> zákona 0.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> č|.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Rakovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „pOpIatek“).(2) Rízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Rakovice (dále jen „správce poplatku“).1
<br> č|.2 Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl <.>
<br> (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“)
<br> č|.3 Veřejná prostranství Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
<br> (1) Veřejným prostranstvím jsou všechny cesty,chodníky,veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení,tedy sloužící k obecnému užívání <.>
<br> 1 5 14 odst.3 zákona o místních poplatcích
<br> Čl.4 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> Poplatková povinnost vzniká dnem,kdy započalo zvláštní užívání veřejného prostranství a zaniká dnem,který následuje po dni,kdy toto užívá...

Načteno

edesky.cz/d/2886072

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz