« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Vyhláška 8/2018 O symbolech obce Rakovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 8/2018 O symbolech obce Rakovice
OBEC RAKOVICE Zastupitelstvo obce Rakovice
<br> Obecně závazná vyhláška obce Rakovice č.08/2018,0 symbolech obce Rakovice
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice svým usnesení č.74/11/2018 ze dne 11.12.2018 vydává v souladu s && 34a a 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1 Symboly obce (1) Symboly obce Rakovice (dále jen symboly) jsou znak obce Rakovice (dále jen znak) a vlajka obce Rakovice (dále jen vlajka) udělené obci Rakovice předsedou Poslanecké sněmovny dne 15.ledna 2009.Dále symbolem obce je razítko obce <.>
<br> (2) Grafickou podobu znaku a vlajky obce Rakovice stanoví příloha,která je nedílnou součástí této vyhlášky.Čl.2 Znak obce Rakovice Ve zlato-zeleném šikmo děleném španělském štítě je umístěn nahoře vzhůru postavený červený rak,dole šikmo položená zlatá lipová ratolest se třemi listy a jedním plodovým shlukem <,>
<br> Čl.3 Vlajka obce Rakovice
<br> Vlajku tvoří šikmo dělený žluto-zelený list se vzhůru postaveným červeným rakem ve žlutém poli a se žlutou šikmo položenou lipovou ratolestí se třemi listy a jedním plodovým shlukem v poli zeleném.Poměr šířky k délce listu je 2:3 <.>
<br> Čl.4 Razítko obce Rakovice
<br> Razítko obce je okrouhlé,na něm je vyznačen znak obce (jeho kresba) uvnitř kruhu,po jehož obvodě je označení Obec Rakovice <.>
<br> čl.5 Zásady užívání symbolů obce Rakovice
<br> (1) Obec Rakovice a jí případně zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak obce Rakovice <.>
<br> (2) Razítko obce používá obec v případech,kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem (5 111 zákona o obcích).Nejedná se tedy o výkon státní moci,svěřené obci zákonem nebo na jeho základě,nejedná se o přenesenou působnost.<.>
<br> (3) Souhlas k užívání znaku uděluje zastupitelstvo obce Rakovice (dále jen zastupitelstvo),přičemž je oprávněno posoudit všechny okolnosti a podmínky,za kterých má k...

Načteno

edesky.cz/d/2886071

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz