« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Záměr pronájmu pozemků v k.ú.Hokov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr
Obec Hořovičky
Hořovičky 111,270 04 Hořesedly
<br> IČ 00243728
<br>
Obec Hořovičky  dle  zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecni zřízení),§ 39 odstavec 1, ve znění pozdějších předpisů,na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 10.4.2019 usnesení č.14/2019
v y h l a š u j e     z á m ě r
 
pronájem pozemků v k.ú.Hokov:
<br> par.číslo 2072.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8614 m2 trvalý travní porost
par.číslo 2168.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6239 m2 trvalý travní porost
Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Obecní úřad Hořovičky  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Obecního úřadu Hořovičky <.>
Obec Hořovičky si vyhrazuje právo na odstoupení od pronájmu bez udání důvodů!
 
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce
<br> V Hořovičkách dne XX.4.2019
 
Vyvěšeno : 12.4.2019
Sejmuto:
_____________________________________________________________________________________________
<br> ADRESA IČO TELEFON EMAIL WWW-stránky
<br> Hořovičky 111 243728 0313/594 283 horovicky@iol.cz www.horovicky.wz.cz
<br> 270 04 Hořesedly

Načteno

edesky.cz/d/2883934


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz