« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosiměřice - rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚKomplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosiměřice - sdělení k rozhodnutí o schválení návrhu (PDF, 183 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 183 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Znojmo
nám.Armády 1213/8,669 02 Znojmo
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 150924/2019/Br
Spisová značka: 2RP11684/2015-523206/ROZH
<br> Vyřizuje.: Bc.XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: a.berkova@spucr.cz
<br> Datum: 11.4.2019
<br>
<br>
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Prosiměřice - sdělení k rozhodnutí o schválení
návrhu
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Znojmo (dále jen
“pobočka“),jako příslušný správní úřad podle §2 odst.5 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,v platném znění,a podle ust.§ 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dle zákona
č.500/2004 Sb <.>,o správním řád,ve znění pozdějších předpisů sděluje:
<br> Rozhodnutím č.j.: SPU 072930/2019/Br ze dne 11.4.2019 pobočka rozhodla o schválení návrhu
Komplexních pozemkových úprav v k.ú.Prosiměřice.Toto rozhodnutí se dotýká velkého počtu účastníků
řízení.Z tohoto důvodu se k rozhodnutí doručovanému účastníkům řízení připojí XXX ta písemná a grafická
část,která se dotýká konkrétního účastníka řízení <.>
<br> Návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú.Prosiměřice je se všemi náležitostmi a v souladu s
ustanovením § 11 odst.5 zákona uložen na Úřadě městyse Prosiměřice a na Pobočce Znojmo,kde do
něj lze nahlédnout <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
RNDr.XXXXXX XXXXXXXXXX
vedoucí pobočky
Otisk úředního razítka
<br>
<br> Vyvěšeno dne: …………………………
<br> Sejmuto dne: ………………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 / 2
<br>
<br>
<br>
<br> 2019-04-11T08:43:42+0200
RNDr.XXXXXX XXXXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz