« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Chyška - oznámení o změně obvodu a o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků v části k. ú. Roučkovice - zveřejněníKomplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Víceměřice - zápis z úvodního jednání (PDF, 262 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 262 KB)
1 / 8
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Prostějov
Aloise Krále 1552/4,796 01 Prostějov
<br>
<br> Naše značka: SPU 131804/2019
Spisová značka: 2RP16464/2017-521203/03/01
<br> Vyřizuje.: Ing.XXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.buczkowski@spucr.cz
<br> Datum: 8.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Víceměřice – zápis z úvodního
jednání
<br>
Datum konání: 27.03.2019,17.00–18.10 hodin
<br> Místo konání: sál Košíkárny ve Víceměřicích (čp.1)
<br> Účastníci:
• vlastníci (dle prezenční listiny): 52 osob (32 % pozvaných)
• zástupci dotčených orgánů,organizací a zpracovatele: 5 osob
<br>
<br>
I <.>
Jednání zahájil a řídil vedoucí Pobočky Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký
kraj Mgr.XXXX XXXXXXXX <.>
V úvodu představil přítomným Ing.XXXXXXX XXXXX z firmy GEOS SILESIA s.r.o.a Ing.Jana
Buczkowského,odborného radu Pobočky Prostějov,který byl pověřen zastupováním vedoucího
Pobočky Prostějov ve sboru zástupců a je rovněž oprávněnou úřední osobou pro správní řízení ve
věci zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Víceměřice (dále jen
„KoPÚ Víceměřice“) <.>
Mgr.Koudelka všem přítomným sdělil,že v souladu s § 7 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),bylo
Státním pozemkovým úřadem,Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj <,>
Pobočkou Prostějov (dále jen „Pobočka Prostějov“ nebo „pozemkový úřad“) svoláno úvodní
jednání v rámci správního řízení ve věci zpracování návrhu KoPÚ Víceměřice <.>
Cílem úvodního jednání KoPÚ Víceměřice bylo seznámit účastníky řízení a další vlastníky
pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav s účelem,formou a předpokládaným
obvodem pozemk...

Načteno

edesky.cz/d/2883022

Meta

Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz