« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení nových BPEJ na části k.ú. Hradiště u KasejovicPozvánka na úvodní jednání (PDF, 196 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 196 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočka XXXXX XXXXXXXX
Bělská XXX,XXXXX XXXXXXXX I,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 144197/2019/Nov
Spisová značka: 2RP5920/2017-537208/I
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.novotny2@spucr.cz
<br> Datum: 9.4.2019
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koprník,část Kněžmost a část Násedlnice –
oznámení o zahájení řízení,pozvánka na úvodní jednání
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočka XXXXX XXXXXXXX (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č <.>
139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),oznamuje,že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Koprník <,>
část Kněžmost a část Násedlnice <.>
<br> V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání,na které zve účastníky řízení o
pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových
úprav a dotčené organizace a orgány státní správy <.>
<br> Úvodní jednání se uskuteční v pondělí dne 29.4.2019 od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti
společnosti Agrovation Kněžmost a.s <.>,Nádražní 114,294 02 Kněžmost
Prezence účastníků je od 15.30 hod <.>
<br> Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkových
úprav.Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případné další otázky významné pro řízení o
pozemkových úpravách <.>
Součástí úvodní...

Načteno

edesky.cz/d/2883021


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz