« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v k. ú. Bartoňov - zápis z úvodního jednání (PDF, 205 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 205 KB)
1 / 4
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53,787 01 Šumperk
<br>
<br> Naše značka: SPU 150736/2019/Soó
Spisová značka: 2RP11928/2015-521205/03/01
<br> Vyřizuje.: XXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: e.soosova@spucr.cz
<br> Datum: 10.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů
v katastrálním území Bartoňov – zápis z úvodního jednání
<br>
<br>
Datum konání: 25.března 2019 od 8:30 hodin
<br> Místo konání: v železniční stanici Bartoňov
<br> Účastníci: - dle prezenční listiny (k nahlédnutí na Státním pozemkovém úřadě,Pobočce Šumperk)
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX zástupce zhotovitele
- XXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX DiS.- Státní pozemkový úřad,Pobočka Šumperk
<br>
Počet pozvaných: 10
Počet přítomných: 5
<br> V souladu s ustanovením § 7 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a
o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),bylo Státním pozemkovým úřadem,Krajským pozemkovým
úřadem pro Olomoucký kraj,Pobočkou Šumperk (dále jen „pobočka“) svoláno úvodní jednání k jednoduchým
pozemkovým úpravám pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v katastrálním území Bartoňov (dále jen
„JPÚ“) <.>
<br> Průběh úvodního jednání:
<br> Úvodní jednání zahájila referentka pobočky,oprávněná jednat v technických záležitostech XXX XXXXXXX <.>
Přivítala všechny přítomné účastníky úvodního jednání a představila přítomným zástupce zhotovitele - firmu:
Ing.XXXXXX XXXXXX,Na Královkách XXX/X,XXX XX Kuřim – Ing.Michala Pochopa a Tomáše Pochopa <.>
<br>
Program úvodního jednání:
<br>
1.Informace o řízení o pozemkových úpravách – XXX XXXXXXX
X.Další informace o JPÚ a postupu prací – XXX XXXXXXX
X.Diskuze a závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz