« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Popovice u PřerovaZápis z úvodního jednání - KoPÚ Bažantov (PDF, 224 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 224 KB)
1 / 6
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326,347 01 Tachov
<br>
<br> Naše značka: SPU 148812/2019/Foj
Spisová značka: 2RP3893/2018-504204
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: s.fojtickova@spucr.cz
<br> Datum: 10.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bažantov a v části k.ú.Dlouhý Újezd a
Studánka
– zápis z úvodního jednání
<br> Datum konání: 4.4.2019,13.00 hod <.>
<br> Místo konání: společenský sál Hošťka
<br> Účastníci: dle prezenční listiny,která je založena v listinných dokladech na Pobočce Tachov <.>
<br> V souladu s ustanovením § 7 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),bylo Státním pozemkovým
úřadem,Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj,Pobočkou Tachov (dále jen „pobočka“)
svoláno úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území
<br> Bažantov a části k.ú.Dlouhý Újezd a Studánka <.>
<br> Průběh jednání:
Vedoucí Pobočky Tachov,Bc.XXXX XXXXXXXX,zahájila jednání a přivítala přítomné účastníky
jednání.Představila: starostku obce Hošťka paní Hanu Sojkovou,starostku obce Studánka Mgr <.>
Silvu Vajskebrovou,starostu obce Dlouhý Újezd XXXX XXXXXXXXX XXXXXX,Ing.Stanislavu Fojtíčkovou <,>
osobu úředně oprávněnou vedením řízení o KoPÚ v katastrálním území Bažantov a v části k.ú <.>
Dlouhý Újezd a Studánka a pověřenou pro členství ve sboru zástupců vlastníků,dále RNDr <.>
XXXXXXXXX XXXXX,vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Tachov a Ing.Anetu Nejedlou za odbor
výstavby a územního plánování MěÚ Tachov a zástupce zpracovatele,Ing.Lubora Pekarského <.>
Dále uvedla informace o zpracovateli,firmě allGEO – Ing.XXXXX XXXXXXXX s.r.o <.>,...

Načteno

edesky.cz/d/2882629

Meta

Územní plánování   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz