« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Veřejná vyhláška - vyměření místních poplatků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - vyměření místních poplatků
Statutární město Kladno
<br> Magistrát města Kladna Odbor finanční — oddělení daní a poplatků
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města Kladno,Odbor finanční - správce místních poplatků,podle ustanovení 5 49 a 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění zákona č.30/2011 Sb.oznamuje,že od 11.04.2019 do 13.05.2019
<br> je u správce poplatku,v budově Magistrátu města Kladno,dveře č.007 vždy v úředních dnech v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.OF/Z 072 /19-2,kterým je
<br> VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (za fyzickou osobu z trvalého pobytu)
<br> za zdaňovací období 01.01.2016 - 31.12.2016
<br> všem poplatníkům,kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti stanovené obecně závazné vyhlášky Statutárního města Kladna č.02/15 o místních poplatcích <.>
<br> V Kladně dne 05.04.2019
<br> //a /
<br> Bc.Monika Věprovskáď vedoucí Oddělení daní a plátků Magistrátu města Kladno
<br> Datum vyvěšení: 11.04.2019 Bude sejmuto: 13.05.2019 Datum skutečného sejmutí:
<br> Kontaktní spojení: Tel: +420 312604358 E-mail: monika.veprovska©mestokladnocz
<br> Web: httpzz [www.mestokladnocz

Načteno

edesky.cz/d/2882363

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz