« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ v k. ú. Strhaře - zápis z úvodního jednání (PDF, 3 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 3 MB)
Iswm STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> PQZEMKOVÝ URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774.Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno
<br> Kotlářská 931/53,Veveří,602 00 Brno
<br> Naše značka: SPU 086401/2019/Lně Spisová značka: 2RP20296/2015-523201
<br> SPU 086401í2019/Lně Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX lilllllllllllllllllillllllllll lil Ill 'D DSA XXXXXX XXXXXXXXXXXXX E-mail.I.lnenickova©spucr.cz Datum: 23.4.2019
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Strhaře — zápis z úvodního jednání
<br> Datum konání: 25.3.2019 Místo konání: Kulturní dům ve Strhařích,Strhaře č.p.33
<br> Zahájení jednání: 15:30 hod.Ukončení jednání: 17:15 hod <.>
<br> Účastníci: dle prezenční listiny
<br> V souladu s ustanovením 5 7 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),bylo Státním pozemkovým úřadem,Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj,Pobočkou Brno (dále jen „pobočka") svoláno úvodní jednání ke Komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Strhaře (dálejen „KoPÚ") <.>
<br> Prezence účastníků proběhla od 15:10 do 15:30 hod.Přítomní svoji účast na jednání stvrdili svými podpisy na prezenční listině.Prezenční listina a zápis z úvodníhojednáníjsou uloženy v originále na pobočce.Bylo pozváno celkem 130 subjektů,ztoho bylo 103 vlastníků.Přítomno bylo 50 vlastníků (tj.přibližně 48,5 % ze všech zvaných vlastníků),omluveni byli 4 vlastníci.Jednání zahájil přivítáním přítomných starosta obce Strhaře pan Ing.XXXX XXXXXX.Představil vedoucího Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj,Pobočky Brno pana Ing.Petra Grmelu a předal mu slovo,aby jednání dále vedl.Ing.Grmela představil další přítomnou pracovnici pobočky lng.Leonu Lněničkovou,která bude osobou úředně oprávněnou kvedeni řízení o pozemkových úpravách.N...

Načteno

edesky.cz/d/2878882

Meta

Volby   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz