« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Volovec – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků (PDF, 187 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 187 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Frýdek-Místek
4.května 217,Místek,738 01 Frýdek-Místek
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 145872/2019/Hor
Spisová značka: 2RP17387/2013-571203/03/02
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: s.horynova@spucr.cz
<br> Datum: 9.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Volovec – oznámení o zjišťování
průběhu hranic pozemků
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Frýdek-Místek (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona
č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb.<,>
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),oznamuje,že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Volovec bude ve dnech 15.- 16.5.2019 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků,které bude
prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.139/2002 Sb <.>,vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o postupu
při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,zákona č.256/2013 Sb.<,>
o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
<br> Podkladem pro zjišťování hranic,které jsou obsahem katastru nemovitostí,je dosavadní katastrální operát
a operáty dřívějších pozemkových evidencí.Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice
v terénu,který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových operátech.Zjišťování průběhu hranic
pro účely pozemkových úprav provádí komise slo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz