« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Pozvánka na úvodní jednání-vystavení na UD (PDF, 183 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 183 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Beroun
Pod Hájem 324,267 01 Králův Dvůr
<br>
<br> Naše značka: SPU 119469/2019/37/Jel
Spisová značka: 2RP8169/2016-537203
<br> Vyřizuje.: XXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
ID DS: z49per3
E-mail: e.jelinkova@spucr.cz
<br> Datum: 25.3.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o zahájení řízení
<br> komplexních pozemkových úprav v k.ú.Stradonice u Nižboru
pozvánka na úvodní jednání
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Beroun (dále jen „pobočka“)
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje <,>
že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Stradonice u Nižboru <.>
<br> V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání,na které zve účastníky řízení o
pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových
úprav a dotčené organizace a orgány státní správy <.>
<br>
Úvodní jednání se uskuteční dne 25.dubna 2019 v 17,00 hodin v restauraci Hotelu Praha <,>
Lánská 206,26705 Nižbor <.>
<br>
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkových
úprav.Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků,potřeba aktualizace bonitovaných půdně
ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách <.>
<br> Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (§ 5 odst.5 zákona).Pro účely volby
sboru připadá spoluvlastníkům pouze ...

Načteno

edesky.cz/d/2878878


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz