« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Zápis z úvodního jednání - KoPÚ Dražíč (PDF, 203 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 203 KB)
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka České Budějovice
Rudolfovská tř.493/80,České Budějovice 4,370 01 České Budějovice
<br>
<br> Naše značka: SPU 122824/2019
Spisová značka: 2RP10725/2016-505201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.rysova@spucr.cz
<br> Datum: 10.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území DRAŽÍČ – zápis z úvodního jednání
<br>
Datum konání: 13.2.2019
Místo konání: sál Dražíčské hospody
Účastníci: dle prezenční listiny (uložena na Krajském pozemkovém úřadě pro Jihočeský kraj,Pobočce České
Budějovice)
<br> V souladu s ustanovením § 7 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),bylo Státním pozemkovým úřadem,Krajským pozemkovým
úřadem pro Jihočeský kraj,Pobočkou České Budějovice (dále jen „Pobočka“) svoláno úvodní jednání ke
komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Dražíč <.>
<br> Přítomno bylo 99 vlastníků pozemků – účastníků řízení (viz prezenční listina) <.>
Úvodní jednání zahájil a vedl vedoucí Pobočky - Ing.XXXXX XXXXXXX.Na tomto úvodním jednání byli
účastníci seznámeni s účelem a cílem pozemkových úprav,jejich rozsahem a formou <,>
předpokládaným obvodem pozemkových úprav,průběhem a následnou organizací realizace
pozemkových úprav.Byl projednán postup při stanovení nároků vlastníků a další otázky významné pro
řízení o pozemkových úpravách <.>
<br> Řízení bylo zahájeno dne 4.8.2016 dle § 6 zákona na základě žádostí vlastníků pozemků nadpoloviční
výměry zemědělské půdy v katastrálním území Dražíč <.>
<br> Účelem pozemkových úprav je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky,zabezpečit jimi
přístupnost i jejich využití a to tak,aby se vytvořily podmí...

Načteno

edesky.cz/d/2878485

Meta

Územní plánování   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz