« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Salačova Lhota - Pozvánka na zjišťování průběhu hranic pozemků - III. etapaOznámení o rozšíření obvodu KoPÚ Vír (PDF, 162 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 162 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1208/12,Žďár nad Sázavou 1,591 01 Žďár nad Sázavou
<br>
<br> Naše značka: SPU 123564/2019
Spisová značka: 2RP6769/2013-520205
Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.dolezalova2@spucr.cz
<br> Datum: 27.3.2019
<br>
<br>
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vír
<br> Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Žďár nad Sázavou (dále jen „pobočka“) jako
příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br>
oznamuje
<br>
v souladu s ust.§ 3 odst.2 zákona rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav o navazující
<br> části katastrálních území: pozemky p.č.41/3,88/2,119/5,119/6,121/2,123,125,127,600/2 v k.ú <.>
Věstín
a pozemky p.č.142/4,142/5,142/30,142/31,142/32,900/4 a 887 v k.ú.Bolešín <.>
<br> Tyto pozemky byly zahrnuty do obvodu za účelem odstranění nynější spůlné katastrální hranice
vedoucí uprostřed vodního toku <.>
<br> Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky a na úřední desce Obecního úřadu Vír
a Věstín (současně se zveřejňuje i v elektronické podobě na e-agri) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz