« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Střížov u Chotěboře - oznámení o zahájení KoPÚ (PDF, 162 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 162 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Havlíčkův Brod
Smetanovo náměstí 279,580 02 Havlíčkův Brod
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 147791/2019
Spisová značka: SP9998/2019-520202
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.daskova@spucr.cz
<br> Datum: 9.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách
<br> v katastrálním území Střížov u Chotěboře
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu,Pobočka Havlíčkův Brod (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle § 19 zákona č.139/2002
Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
<br>
z a h a j u j e
<br> v souladu s ustanoveními § 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v
katastrálním území Střížov u Chotěboře
<br> Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odst.5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední
desce pobočky a na úřední desce Městského úřadu v Chotěboři (současně se zveřejňuje i v
elektronické podobě na portálu eAGRI).Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových
úprav <.>
<br> O termínu konání úvodního jednání (§ 7 zákona),na kterém bude provedeno seznámení s
účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav budou předpokládaní
účastníci řízení vyrozuměni písemně <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz