« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY POHLED

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY POHLED
Mateřská škola Pohled Zámecká 91,582 21 Pohled tel.: 569 439 252,721 237 911,e—mail : mspohled©cennumcz IČ: 710 00 496,ID DS : 6t9kxa3
<br> „pls děti do Mateřské školy Pohled
<br> pro školní rok 2019/ 2020
<br> Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na www.obggpomgg.g,odkaz mateřská škola- informace pro rodiče nebo k vyzvednutí v mateřské škole <.>
<br> 7.května 2019 od 9.00 do 11.30 hodin
<br> Potřebné doklady: čitelně wplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,včetně potvrzení od lékaře (pokud Je pro dítě předškolní vzdělává ní povinné,škola doklad o očkování nepožaduje)
<br> - OP zákonného zástupce
<br> — rodný list dítěte
<br> Děti budou přijímány dle kritérií.S případnými dotazy se obraťte na ředitelku školy <.>
<br> KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POHLED
<br> 1.DĚTI NAROZENÉ DO 31.8 2014,KTERÉ MAJÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ v OBCI POHLED,VČETNĚ ČÁSTÍ OBCE
<br> 2.DĚTI,KTERÉ MAJÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ V OBCI POHLED,VČETNĚ ČÁSTÍ OBCE,KTERÉ DOSÁHNOU K31.&.2019 NEJMÉNĚ TŘETÍHO ROKU VĚKU A TO DO VÝŠE POVOLENÉHO PUČI'U DĚTÍ UVEDEN ÉHO VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU <.>
<br> 3.OSTATNÍ DĚTI,A TO DO VÝŠE POVOLENÉHO POČTU DĚTÍ UVEDENÉHO VE
<br> ŠKOLSKÉM REřSTŘIKU <.>
<br> Po ukončení zápisu proběhne správní řízení,ve kterém ředitelka školy podle stanovených kritérii,rozhoduje o přijetí/nepřijetí dítěte <.>
<br> Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům nedoručuje,ale oznamuje se zveřejněním seznamu dětí pod přidělením registračním číslem 5 výsiedkem řízeni.Rozhodnutí () nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se rodičům doručí <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz