« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška_návrh opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-bobr-evropsky.pdf
Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc
<br> č.j.: KUOK 3772112019 V Olomouci dne 5.4.2019 SpZn: KUOK/376841201 9/OŽPZI431
<br> vyřizuje: RNDr.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: m.kudynova©olkraj.cz
<br> datová schránka: qiabfmf počet listů: 2 početpřiloh: 0
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),jako místně a věcně příslušný orgán v přenesené působnosti podle 9 29 odst.1 á š 67 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a orgán ochrany přírody podle & 77a odst.5 písm.hf zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále „zákona o ochraně přírody a krajiny"),vydává podle 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s š 56 odst.1 a odst.2 písm.bla písm.cl zákona o ochraně přírody a krajiny a na základě š 56 odst.4 zákona o ochraně přírody a krajiny toto
<br> opatření obecné povahy <.>
<br> kterým se mění podle 5 84 odst.1 písm.bl zákona o ochraně přírody a krajiny povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber),které krajský úřad vydal vopatření obecné povahy ze dne 2.5.2014,čj.KUOK 4222412014,takto:
<br> ČI.IX opatření obecné povahy ze dne 2.5.2014,čj.KUOK 4222412014 zní:
<br> „Výjimka povolená tímto opatřením platí po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto opatřenít' <.>
<br> Odůvodněnk
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství,jako místně avěcně příslušný orgán ochrany přírody upravil postup při provádění zásahů do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha bobra evropského povolením výjimky ze zákazů podle 9 56 odst.1 a 2 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Byla povolena výjimka ...

Načteno

edesky.cz/d/2877642

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz