« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Informace o záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-zahradka.pdf
Obec BUKOVANY Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00 „ Tel <.>,fax : 585 351 394 IC: 00 576 263,e-mail: bukovany.ol©volny.cz
<br> Informace o záměru
<br> Obec Bukovany zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,z á m ě r pronajmout část parcely č.748 0 výměře 370 m2 nacházející se v katastrálním území Bukovany u Olomouce.Pozemek se pronajímají za účelem zahrádkářské a pěstitelské činnosti.Plochy kpronájmu jsou vyznačeny na katastrální mapě,která je přílohou tohoto záměru <.>
<br> „' (\ fám? Ing.Ivana Vančurov '
<br> starostka Obce
<br> Příloha: Katastrální mapa
<br> Vyvěšeno: 10.4.2019
<br> Sejmuto: 29.4.2019
zamer-sk.pdf
Obec BUKOVANY Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00 Tel <.>,fax : 585 351 394 IČ: 00 576 263,e—mail: obec©bukovany.cz
<br> Informace o záměru
<br> Obec Bukovany zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,z á m ě r poskytnout výpůjčku pozemku parcelní č.2/4 o výměře ] 500 m2,5/1 0 výměře 2 977 m2 a 7 o výměře 2 140 m2,nacházející se v katastrálním území Bukovany u Olomouce,který je zapsán na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Olomouc.Pozemky jsou vyznačeny na katastrální mapě,která je přílohou tohoto záměru.Pozemek se vypůjčuje za účelem sportovního využití <.>
<br> %$
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> Příloha: Katastrální mapa
<br> Vyvěšeno: 10.4.2019
<br> Sejmuto:
<br> Publikace dat ISKN Tisk — Os :125ms,560 prvků.Stránka č.1 z 1
<br> 125
<br> http:!Ísgi-nahlizenidOkn.cuzk.cz/marushka/print.aspx 10.4.2019
zamer-rc435408988.pdf
Obec BUKOVANY Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00 <.>,Tel <.>,fax : 585 351 394 IC: 00 576 263,e—maíl: bukovany.ol©volny.cz
<br> Informace o záměru
<br> Obec Bukovany zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,z a m ě r poskytnout výpůjčku na část prostor budovy č.p.57,stavební parcela č.265 o výměře 70 m2,nacházející se v katastrálním území Bukovany u Olomouce,který je zapsán na listu Vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Olomouc.Jedná se o prostory bývalé třídy základní školy,který se nachází v přízemí budovy bývalé základní školy.Prostor se vypůjčuje za účelem kulturního a sportovního vyžití občanů v obci <.>
<br> íh/
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> Vyvěšeno: XX.X.XXXX Sejmuto: 297-9 207%

Načteno

edesky.cz/d/2877641


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz