« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Pozvánka na VH Svazku obcí Bystrovany a Bukovany dne 25.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka-na-vh-25.4.2019.pdf
Pozvánka
<br> na zasedání valné hromady Svazku obcí Bystrovany a Bukovany,které se koná dne 25.4.2019 V 18:00 hodin V zasedací místnosti Obecního úřadu Bystrovany <.>
<br> Návrh programu valné hromady:
<br> 1) Schválení programu VH
<br> 2) Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele 3) Vyhodnocení úkolů z minulé VH
<br> 4) Závěrečný účet svazku za rok 2018
<br> 5) Rozpočet svazku na rok 2019
<br> 6) Provozní záležitosti
<br> 7) Intenziflkace ČOV
<br> 8) Různé
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX Předsedkyně svazku
<br> Vyvěšeno: X/XX „X/XX Sejmuto: off,/„ „24:79
navrh-zaverecneho-uctu-svazku-obci-bystrovany-a-bukovany-za-rok-2018.pdf
Licence: DlEZ stranal/lZ
<br> XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> DSO Bystrovany,Bukovany
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70937648
<br> název DSO Bystrovany,Bukovany
<br> ulice,č.p.Šrámkova 115/9
<br> obec Bystrovany
<br> Psč.pošta 77900 Kontaktní údaje
<br> telefon 585311841
<br> fax 585311841
<br> e-mail dasa.stembirkova©seznam.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu l„ Plnění rozpočtu příjmů Il.Plnění rozpočtu výdajů lll.Financování (zapojení vlastních úspor a cizich zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů.obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xl.Ostatni doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o <.>
<br> 25.01.2019 íěňŽSmÚsřř
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 2 202 000,00 2 452 000,00 2 322 257,39
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem 2 202 000,00 2 452 000,00 2 322 257,39
<br> Detailní výpis položek dle druhového třlděnl rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 100 000,00 2 350 000,00 2 275 919,39
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 2 100 000,00 2 350 000,00 2 275 919,39
<br> 21 Příjmy z v|.čínn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.2 100 000,00 2 350 000,00 2 275 919,39
<br> 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000,00 2 000,00
<br> 221 Přijaté sankční platby 2 000,00 2 000,00
<br> 2222 Ost.příjmy z XXX.vyp.předch.|et od jin.veř.r.100 000,00 100 000,00 46 338,00
<br> 222 Přij.vratky transfa ost.př.z ňn.vyp.100 ...
navrh-rozpoctu-svazku-obci-bystrovany-a-bukovany-na-rok-2019.pdf
příjmy & Položka Popis 2321 2111 Stočné občané,podniky,návozy 2 100 000,00 2 275 919,00 2321 2212 Penále 2 000,00 0 6399 2222 DPH 100 000,00 46 338,00
<br> výdaje & Položka Popis 2321 xxxx Provoz ČOV a kanalizace 1 888 000,00 1 078 956,00 6330 5363 Finanční rezerva na fond obnovy majetku 400 000,00 400 000,00 6310 5163 Poplatky ZBÚ 10 000,00 5 052,00 6399 5362 DPH 180 000,00 194 878,00 6409 5171 Rezerva 1 432 977,00 0,00
<br> 1 Wii—<.íl-Ll html/.c.;"
<br> ;šrllulf.Hil ljlč'ils )
<br> 5 Položka Popis 2321 2111 Stočné občané,podniky,návozy 2 500 000,00 2321 2212 Penále 2 000,00 2321 3122 Investiční příspěvek na pořízení DHM 78 650,00 6399 2222 DPH 100 000,00
<br> výdaje 5 Položka Popis 2321 5xxx „ Provoz COV a kanalizace 2 310 000,00 2321 6xxx 2321 6901 Finanční rezerva na fond obnovy majetku 1 090 000,00 6310 5163 Poplatky ZBÚ 10 000,00 6399 5362 DPH 300 000,00 4095171,Rezerva 1 322 98,00 Financování 8115 Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2018 2 352 348,00 2 352 348,00 Bystrovany 9.4.2019 - 25.4.2019 Bukovany 9.4.2019 - 25.4.2019
<br> Elektronicky
<br> www.bystrovany.cz
<br> Elektronicky
<br> www.bukovany.cz
<br> Schválen

Načteno

edesky.cz/d/2877640

Meta

Volby   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz