« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Záměr obce pronájmu pozemku a prodeje jednopodlažní drobné stavby technického vybavení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce
;?
<br> -vl
<br> 344 __L
<br>,fl \ll
<br> Město Bečov nad Teplou
<br> Se sídlem: náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou,Telefon: +420 353 999 318 — ústředna,mobil: 725 470 250,Email: ínfo©becov.cz,DS: szbbfjh,IČO: 00254410
<br> “Na Il Šl'l
<br> OZNÁMENÍ
<br> V souladu s š 39 zákona č.128/2000 Sb.(o obcích),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňujeme tímto
<br> ZÁMĚR OBCE
<br> a) pronájmu pozemku p.p.č.3157/4 — ostatní plocha s věcným břemenem jízdy,V k.ú.Bečov nad Teplou,o celkové výměře 730 1112
<br> b) prodeje jednopodlažní drobné stavby technického vybavení nezapsaná vkatastru
<br> nemovitostí,stojící na p.p.č.3157/4 (viz.příloha - zákres v mapě) — v k.ú.Bečov nad Teplou <,>
<br> Tento záměr obce se zveřejňuje po dobu 15 dnů,ve které se mohou zájemci k uvedenému záměru obce vyjádřit a předložit své nabídky a to podáním poštou nebo přímo na podatelnu Městského úřadu v Bečově nad Teplou v úřední dny pondělí a středu od 8 — 17 hodin <.>
<br> Odpovědná úřednice: Bc.Žaneta Svobodová
<br> V Bečově nad Teplou dne: 09.04.2019
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> * ];; starosta města Vyvěšeno dne: XX.04.2019
<br> Sejmuto dne: MĚSÍC BGČOV nad
<br> -,v v.V © Nám,5_ KVĚ „,\Ěeplou Obsah v elektromcke podobe zverejnen dne: 09.04.2019 364 64 I Šcčov „QL—j - a+4zo 353 999 5,1 “ leplou
<br> ů,fax: 353 9992 ? [Co:ooz 54410 1
<br> / „ablikace dat ISKN Tisk - Os :125ms,61 prvků <.>
<br> Page 1 of l
<br>,325/3 Zlaty Vrch
<br> 315 /4
<br> „W/ ///
<br> //
<br> http://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/print.aspx 26.2.2019

Načteno

edesky.cz/d/2875059

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz