« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Program jednání zastupitelstva obce Rakovice 16.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program jednání zastupitelstva obce Rakovice 16.4.2019
Program jednénl’ zastupitelstva obce
Rakovice
<br> V titer? 16.dubna 2019 ve‘20:00 hodin
<br> v zasedaci sini OU Rakovice
<br> Zahéjeni
Jmenovéni zapisovatele a ovéPovatelfi
Stav bankovnich Clétfi k 31.3.2019
Rozpoétové opatfeni
Kontrola usneseni
Uzemni plén
Vnit‘r’ni smérnice o zadévém’ ve‘r'ejny'ch zakézek malého rozsahu
Obce Rakovice
8.Schvéleni smlouvy o zfizeni vécného bi‘emene é.p.1432/18 k.1’: <.>
Rakovice
9.Schvéleni smlouvy o zfizeni vécného bfemene E.p.1574 k.0 <.>
Mirotice
10.Schvéleni smlouvy o z‘fizeni vécného bfemene E.p.1416/2 k.1’1 <.>
Rakovice
11.ia’dost o odprodej éésti pozemku
12.ia’dost o povoleni ka’ceni di‘evin rostoucich mimo les
13.Zéjezd Slovensko
14.iédost o dar MIROTICKE SETKANI’ LOUTEK A HUDBY
<br> NPP‘PPP!‘
<br> 15.RCIzné
16.Zévér
4’43 Rp.‘350“’:fi't <.>
Vyveseno: 12.3.2019 ”5‘04 p{;\n‘-8“"
<br> Sejmuto: 19.3.2019

Načteno

edesky.cz/d/2874390

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz