« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 3.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou dne 3.4.2019
Obec Rtyně nad Bílinou
<br> Usnesení
<br> z 5.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> konaného dne 3.4.2019 od 16:00 hodin
<br>
<br> Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> /Bc.XXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,<,> XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX,Josef
Hliba/ X omluven - XXXXX XXXXXXX
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXXX Hlibu a paní
Marii Greplovou <.>
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
* Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje následující program 5.zasedání
zastupitelstva obce:
I.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
II.Prodej obecních pozemků na základě vyhlášeného záměru ze dne 6.2.2019 a 6.3.2019
III.Výsledek VŘ na VZMR „ Oprava střechy a fasády obecního domu č.p.45 ve Rtyni nad Bílinou“ ze
dne 27.3.2019
IV.Žádost DD Bystřany o finanční příspěvek na rok 2019
V.Různé - pasport hřbitova,SOSB VB – plynovodní přípojka na p.č.381/52 k.ú.Rtyně nad Bílinou <,>
SOVB – ČEZ -přípojka na p.č.1/1 k.ú.Rtyně nad Bílinou,činnost finančního a kontrolního výboru
obce za 1 q.2019,požární prevence -informace atd <.>
Diskuse závěr
<br> + doplnění bodu VI.Různé
<br> -Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č.438/1 k.ú.Rtyně nad Bílinou
-Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.69/19/4120 s ÚZSVM Teplice
– p.č.418/5 obec a k.ú.Rtyně nad Bílinou
-SVS a.s.Vodohospodářský majetek – Rtyně – vodovod a VDJ Malhostice
<br> Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
* Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 včetně
zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce Krajským úřadem Ústeckého kraje za rok
2018,s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,a to bez výhrad <.>
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
* Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje prodej parcely 212/2 – o...

Načteno

edesky.cz/d/2870975

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz