« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Závěrečný účet za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Licence.“ D1VD XCRGBZUC/ZU1 (01012018/01012018)
<br> Ev.číslo: Zap/M !? Vyvěšeno: ?.z!.Mf?
<br> Obec Hněvošice
<br> Sejmuto: Vyvěšenoizpůsobem W umožňující dálkový „cg “ 5,4?
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč) sestavený ke dni 07.03.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00300071
<br> název Obec Hněvošice ulice,č.p.Opavská 170 obec Hněvošice
<br> PSČ,pošta 74735
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 553762669
<br> fax 553762669
<br> e-mail hnevosice©hnevosice.cz WWW stránky hnevosice.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Evidenční číslo: ZÍ/a/ý Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup dne: ? ?,Žít/,<.> ?
<br> Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:
<br> Projednáno v Zastupitelstvu obce Hněvošice dne: ! 4 Zý/ý
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů Ill.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) lV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VIl.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 07.03.2019 9h25m435 _Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 1/ 11
<br> Licence; D 1 VD
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> XCRGBZUC /ZU1 (01012018 /01012018)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutegost Daňové příjmy 12 799 043,00 13 406 043,00 13 398 506,90 Nedaňové příimy 479 001,00 506 642,00 444 742,29 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 401 800,00 843 669,80 802 442,80 Příjmy celkem 13 679 844,00 14 756 354,80 14 645 691,99 Detallní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob place...

Načteno

edesky.cz/d/2870768

Meta

Volby   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz